florahumus web

Susza stała się zjawiskiem na stałe wpisanym w europejski klimat. Chociaż okresy deficytów wodnych zdarzały się zawsze, to obecnie, wskutek zachodzących zmian klimatycznych, stały się powszechniejsze. Już teraz hydrolodzy ostrzegają, że rok 2022 będzie wyjątkowo suchy. Co to oznacza dla rolnictwa? Przede wszystkim potrzebę dostosowania się do nowej sytuacji. Prawidłowa agrotechnika oraz wykorzystanie kwasów humusowych pomoże w ograniczeniu niszczycielskich efektów suszy.

 

Przyczyny i konsekwencje suszy

Najbardziej oczywistym czynnikiem powodującym susze jest brak opadów, ale nie jest to jedyna przyczyna. Zimy w Polsce w ostatnich latach były stosunkowo ciepłe. W konsekwencji, choć śnieg padał w niektórych rejonach obficie, to nie zostawał na polach do marca. Zabrakło go wtedy, gdy powinien topnieć i nawilżać grunt.


Na trudną sytuację wodną w Polsce wpływa także niewystarczająca retencja wód. Działania takie jak osuszanie mokradeł i zabudowywanie terenów zalewowych rzek przyspieszają spływ wody. Podobne postępowanie w dobie dzisiejszych problemów klimatycznych może mieć opłakane skutki.


Wiele wskazuje na to, że ciepłe zimy mogą stać się nową normą w naszym klimacie. Jeżeli dodać do tego niewielkie opady na początku wiosny, to zarysowuje się niezwykle trudna sytuacja. Wilgotność wierzchniej warstwy gleby w wielu rejonach Polski w pierwszym tygodniu marca spadła nawet o 40%, co prowadzi do ogromnych deficytów wody w strefie korzeniowej. W konsekwencji rośliny nie mogą prawidłowo się rozwijać. Co więcej, spada efektywność nawozów, które do działania wymagają odpowiedniej wilgotności. Wysuszona ziemia jest bardziej podatna na erozję i utratę składników mineralnych wskutek wywiewania wierzchnich warstw gleby.


Jak zwiększyć dostępność wody glebowej?

Susza to niebezpieczne i wyniszczające zjawisko, ale rolnicy nie są całkowicie zdani na łaskę warunków atmosferycznych. Odpowiednia agrotechnika pozwala ograniczyć negatywne efekty deficytów wody. Należy zadbać o optymalne wykorzystanie resztek pożniwnych, ich równomierne rozmieszczenie i szybkie wymieszanie z glebą. Susza sprzyja rozwojowi chwastów, które wykorzystują cenne zasoby – trzeba je likwidować jak najszybciej, ale pamiętając przy tym, że niektóre chemikalia stosowane w wysokich temperaturach mogą prowadzić do uszkodzeń plantacji. Pomysłem wartym rozważenia jest również zmiana gatunków uprawianych roślin na bardziej odporne. Jednak przede wszystkim należy poprawić warunki wodne gleby. W tym celu można wykorzystać preparaty takie jak FLORAHUMUS. Bazują on na kwasach humusowych – związkach, które m.in. poprawiają retencję wody gleby.


Kwasy humusowe: ratunek dla suchej gleby

Kwasy humusowe to związki powstające w procesie rozkładu materii organicznej. Są głównym składnikiem próchnicy glebowej i odpowiadają za liczne właściwości fizyczne, biologiczne i chemiczne gleby. Wykorzystuje się je jako składniki stymulatorów wzrostu, ponieważ zwiększają efektywność pobierania składników pokarmowych przez rośliny. Stwarzają dogodne warunki do rozwoju upraw, znacznie podnosząc ich potencjał plonotwórczy.


W sprawie suszy najważniejsze jest jednak to, że kwasy humusowe poprawiają stosunki wodno-powietrzne podłoża oraz retencję wody. Dzięki temu gleba dłużej zachowuje wilgotność, a woda sprawniej przedostaje się do głębszych warstw. Kwasy humusowe wzmacniają także systemy korzeniowe, które w konsekwencji łatwiej penetrują glebę oraz skuteczniej pobierają wodę i składniki mineralne.


Przyszłość rolnictwa w czasach suszy

Większość klimatologów jest zgodna co do tego, że susza stała się nową normą warunków klimatycznych w Polsce. Organizowane są konferencje, na których eksperci z branży rolniczej dyskutują, w jaki sposób przeciwdziałać jej skutkom w rolnictwie. Problem jest realny, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wymaga wielu zmian systemowych, np. ochrony terenów podmokłych. Z perspektywy pojedynczego rolnika najważniejsze jest dbanie o prawidłową strukturę i zdrowie gleby. Preparat FLORAHUMUS, który zawiera bardzo dużą ilość kwasów huminowych (powyżej 95%), oferuje kompleksowe wsparcie gleby i poprawę jej najważniejszych charakterystyk. To doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce nieco ulżyć roślinom, żyjącym w stresie spowodowanym suszą.

 

Zapraszamy na www.florahumus.pl

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • Oleje Shell Helix ponownie z nagrodą „Dobra Marka”

  Marka Shell Helix po raz kolejny otrzymała prestiżowy tytuł „Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma” w kategorii oleje silnikowe. Dodatkowo Shell Helix został nagrodzony wyróżnieniem specjalnym „Dobra Marka XV-lecia”.

   
 • Sati Labs - innowacyjne naturalne suplementy diety

  Sati Labs jest marką w branży suplementów diety, która wyróżnia się swoim innowacyjnym podejściem do zdrowia i dobrostanu. Specjalizujemy się w naturalnych suplementach diety, które wykorzystują zaawansowane technologie ekstrakcji oraz składniki najwyższej jakości,by zapewnić optymalne wsparcie dla zdrowia i samopoczucia.

   
 • Podwójny jubileusz skandynawskiej marki Fyrklövern

  Porcelana, szkło, sztućce i artykuły dekoracji wnętrz Fyrklövern od lat ozdabiają nasze stoły. Produkty te charakteryzują się szlachetnym, skandynawskim designem i niezwykłą trwałością. W 2024 roku marka obchodzi podwójny jubileusz: 50-lecia istnienia oraz 10-tą rocznicę obecności w Polsce.

   
 • Gleba w kryzysie? Biologiczna szansa na przywrócenie w niej równowagi

  Uprawa pożniwna oraz przedsiewna to idealny moment, by zadbać o „stan zdrowotny gleby”. Uproszczony płodozmian (dominacja zbóż) oraz stosowanie dużych dawek nawozów mineralnych i pestycydów powoduje, że stan fitosanitarny pól uprawnych, powoli, lecz sukcesywnie pogarsza się. Mniejsza aktywność biologiczna gleb wpływa na ograniczenie naturalnych procesów w niej zachodzących, zmniejszenie zawartości materii organicznej (gorsza struktura, mniejsza dostępność składników pokarmowych i wody) oraz na zwiększenie liczebności zarodników patogenicznych grzybów.