Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych odnoszą się odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem.  

I. Administrator, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych:

Media PRess Anna Biszkowiecka,  z siedzibą: 40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/4,  NIP: 644-281-26-95, wydawca serwisów prasowych Forum Biznesu i Biznes Trendy oraz serwisów internetowych ForumBiznesu.pl, SpolecznieOdpowiedzialni.info, DobraMarka.eu, NajwyzszaJakoscQI.pl.

II. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się:

1. w formie pisemnej: Media PRess, 40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/4.

2. w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z administratorem danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

3. Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania umowy (m.in. do realizacji zamówienia, które u nas złożyłeś, jego rozliczenia, zapewnienia poprawnej jakości usług),

2) umożliwienia świadczenia usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną (zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta)

3) marketingu bezpośredniego – w sytuacji gdy istnieje istotne powiązanie między Tobą a Media PRess, tj. np. zamówiłeś u nas usługę lub produkt, będziemy przetwarzać dane w celu marketingu naszych produktów i usług.

- w sytuacji gdy nie istnieje istotne powiązanie między Tobą a Media PRess  marketing bezpośredni naszych produktów i usług będziemy kierować tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody,

4) prowadzenia korespondencji z klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania klientów i potencjalnych klientów, np. kierowanych do nas poprzez formularz kontaktowy na stronie,

5) organizacji i prowadzenia konferencji,

6) w celach lepszego dostosowania oferty dla klienta,

7) wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.:  wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

8) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych,

9) analitycznym i statystycznym, w związku z  zapisywaniem danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. W tym tworzenia statystyk, odwiedzin witryny, monitorowania witryny, aby umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie dane jak adres IP, datę i czas serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz;

IV. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

2. W zakresie usług Media PRess dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

3. W zakresie dopasowania treści stron internetowych Media PRess do zainteresowań użytkowników, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług Media PRess.

V. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

2. W odniesieniu do świadczenia usług przez Media PRess dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

3. W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach internetowych i udoskonalenia usług Media PRess,  dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

VI. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

2. Podanie danych w celu realizacji usług Media PRess jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

3. Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Media PRess, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Media PRess jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Media PRess. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

4. Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Media PRess. Niezebranie danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

VII. Przekazywane innym odbiorcom danych osobowych

1. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

2. Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

VIII. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IX. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

    prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
    prawo żądania sprostowania danych,
    prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
    prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

    prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
    prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw Media PRess udostępnia następujące kanały komunikacji:

1. forma pisemna: Media PRess, 40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/4

2. forma elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

XI. Pliki cookies i inne technologie

1. Media PRess informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

2. Cookies to porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę.

3. Cookie nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt.

4. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

5. „Inne technologie” odnoszą się do minimalnych sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

6. Reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie, tak jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

7. W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Media PRess może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Media PRess nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • Maszyny Janome ponownie wyróżnione tytułem Super Marka oraz godłem Marka XV-lecia!

  W 2024 roku firma Janome ponownie otrzymała wyróżnienie przyznawane w plebiscycie Dobra Marka: tytuł Super Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma oraz bardzo prestiżowy tytuł: Marka XV-lecia.

  Nagrody te wręczane są podmiotom, które posiadają ugruntowaną pozycję na naszym rynku. Markom charakteryzującym się nieustającym zaufaniem klientów, niesłabnącą renomą oraz ponadprzeciętną jakością. Co ważne - tytuł Marka XV-lecia - to pierwsze takie wyróżnienie przyznane w kategorii maszyn do szycia.

   
 • Oleje Shell Helix ponownie z nagrodą „Dobra Marka”

  Marka Shell Helix po raz kolejny otrzymała prestiżowy tytuł „Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma” w kategorii oleje silnikowe. Dodatkowo Shell Helix został nagrodzony wyróżnieniem specjalnym „Dobra Marka XV-lecia”.

   
 • Sati Labs - innowacyjne naturalne suplementy diety

  Sati Labs jest marką w branży suplementów diety, która wyróżnia się swoim innowacyjnym podejściem do zdrowia i dobrostanu. Specjalizujemy się w naturalnych suplementach diety, które wykorzystują zaawansowane technologie ekstrakcji oraz składniki najwyższej jakości,by zapewnić optymalne wsparcie dla zdrowia i samopoczucia.

   
 • Podwójny jubileusz skandynawskiej marki Fyrklövern

  Porcelana, szkło, sztućce i artykuły dekoracji wnętrz Fyrklövern od lat ozdabiają nasze stoły. Produkty te charakteryzują się szlachetnym, skandynawskim designem i niezwykłą trwałością. W 2024 roku marka obchodzi podwójny jubileusz: 50-lecia istnienia oraz 10-tą rocznicę obecności w Polsce.