Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma to organizowany od piętnastu lat ogólnopolski program promocyjny, który ma na celu wybór najlepszych, cieszących się największym zaufaniem i renomą marek w poszczególnych branżach.


W ciągu ostatnich lat polscy konsumenci stawali w obliczu gruntownych zmian w stylu życia i zwyczajach konsumpcyjnych. We współczesnym świecie coraz trudniej przychodzi nam dokonać wyboru odpowiedniego produktu czy usługi spośród szerokiej i wciąż powiększającej się oferty. Wychodząc naprzeciw współczesnemu konsumentowi, Program Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma pomaga w wyborze najlepszej marki w danej kategorii.


To właśnie klient i jego opinia kształtują działania wszystkich firm, dlatego wyróżnienia oparte na badaniach konsumenckich są dla nich szczególnie ważne. Redakcje Forum Biznesu oraz Biznes Trendy przeprowadzają badania mające na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności brandów w poszczególnych kategoriach. Przedmiotem analiz objęte zostają między innymi: pozycja rynkowa marki i jej siła, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów.


 markaXV leciax500px 

W roku 2024 obchodzimy 15 - lecie programu Dobra Marka, z okazji tej jubileuszowej edycji przygotowaliśmy wyróżnienie specjalne: MARKA XV - LECIA

Tytuł ten ma na celu docenienie tych brandów, które pojawiają się w plebiscycie regularnie, potwierdzając swoją ugruntowaną pozycję rynkową, systematycznie rosnącą rozpoznawalność oraz najwyższą jakość oferowanych produktów lub usług.


 

W ramach programu przyznawane są również wyróżnienia Super Marka, Polska Dobra Marka, Eko Marka oraz QLTOWA MARKA.

 

W 2019 roku z okazji 10.edycji Programu wręczane były również wyróżnienia specjalne - Marka Dekady 2009-2019 - Jakość, Zaufanie, Renoma.

 

METODYKA BADAŃ

 

Systematycznie w cyklu rocznym poddawane są analizie poszczególne segmenty rynku. Jeśli któryś z obszarów nie został jeszcze uwzględniony lub wymaga zaktualizowana z uwagi na zmieniające się w czasie tendencje, przeprowadzane są analizy po sugestiach czytelników lub na wniosek przedstawiciela Marki. Wówczas przedstawiciel Marki zobowiązany jest do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej (wysłanej przez organizatora).

 

Przedmiotem analiz Działu Badań i Analiz Rynku Grupy Media Press jest obserwacja rynku polegająca na badaniu całości stosunków rynkowych w konkretnej branży. Jest to obserwacja zjawisk rynkowych w ich naturalnych warunkach. Na ich bieżącą obserwację składają się: pozycja producenta lub/i usługodawcy na rynku, obecni i potencjalni klienci, ceny produktów lub/i usług, kanały dystrybucji.

 

Obserwacją zostają objęte także siła marketingowa marki, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę, wartość oraz rozpoznawalność poszczególnych marek w danych kategoriach. W ramach programu prowadzone są także badania konsumenckie. Realizowane są przy użyciu: wywiadów telefonicznych (CATI) na platformie CADAS i/ lub ankiet internetowych (CAWI) i/lub wywiadu bezpośredniego. Metodyka badań jest dobierana ze względu na rodzaj i kanały dotarcia do konsumenta. Dla każdej kategorii indywidualnie wyznaczana jest wielkość próby badawczej. Docelowo jest to grupa 1000 osób pełnoletnich lub firm w ilości dostosowanej do badanej branży z całej Polski. Respondenci są wybrani w sposób losowy lub stanowią specjalnie wyselekcjonowaną grupę docelową (w zależności od kategorii). Badanie ankietowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez ankietera. Pytania mogą mieć charakter zarówno otwarty, jak i zamknięty. Konsumenci wskazują na Marki według nich najlepsze, cieszące się największym zaufaniem i renomą w poszczególnych branżach.

 

Decyzję o przyznaniu tytułu Dobra Marka podejmuje Organizator Programu na podstawie wyników przeprowadzonych badań.