Labhome 1

Samokontrola zdrowia to globalny trend, który powstał w odpowiedzi na wzrost świadomości społeczeństwa o konieczności podejmowania działań prewencyjnych, głównie badań profilaktycznych. Odpowiedzią rynku medycznego na potrzebę monitorowania i wczesnego wykrywania chorób są urządzenia i testy point of care - które pozwalają na samodzielne, szybkie przeprowadzanie badań diagnostycznych, które do tej pory były wykonywane jedynie w laboratoriach medycznych.

Wprowadzenie na rynek farmaceutyczny i popularyzacja domowych testów diagnostycznych ma zwiększyć dostępność i ilość wykonywanych badań przesiewowych. Szczególnie w przypadku badań, których wykonanie może być aspektem decydującym o podjęciu interwencji medycznej i tym samym zaważyć na naszym zdrowiu. Marka LabHome jako pierwsza wprowadziła na rynek tak szeroki panel profesjonalnych testów do samokontroli, które obejmują badania najbardziej istotne pod względem częstości występowania chorób.

 

Z czego wynika potrzeba samokontroli zdrowia?

 

Wzrastająca każdego roku liczba zachorowań na choroby nowotworowe, alergie, schorzenia tarczycy, nerek, wzrost liczby infekcji groźnymi bakteriami (borelioza, kiła), czy wreszcie narastający problem niepłodności  powodują, że coraz więcej osób zaczyna dostrzegać konieczność podejmowania działań profilaktycznych.
Na potrzebę samokontroli wpływają również niekorzystne uwarunkowania systemu ochrony zdrowia - utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów oraz ośrodków diagnostycznych, długi czas oczekiwania na wizytę czy brak bezpłatnych programów profilaktycznych. Zależności te powodują, że wiele osób zaczyna samodzielnie szukać informacji oraz produktów z zakresu ochrony zdrowia.

 

Point of care  - samokontrola to nie tylko glukometry i testy ciążowe...


Obecnie w czasach kiedy cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną, która wymusza konieczność częstej kontroli glikemii - nikogo nie dziwi powszechne zastosowanie glukometrów. Również wykorzystanie testów ciążowych z moczu jako pierwszych opracowanych domowych testów diagnostycznych, wpisało się na stałe jako pierwszy krok w wykrywaniu ciąży. Rozwój szybkich metod diagnostycznych umożliwia wyrywanie w krwi, kale, moczu oraz nasieniu - wielu różnych substancji mogących świadczyć o ryzyku rozwoju choroby, obecności infekcji, problemów hormonalnych czy zaburzeniu działania narządów i tkanek.

Testy wykonane w technologii point of care  są również od wielu lat używane przez profesjonalistów w ośrodkach medycznych takich jak laboratoria, szpitale czy gabinety lekarskie. Powstały one w oparciu o konieczność wykonywania niektórych badań bezpośrednio przy łóżku chorego, podczas wizyty w czasie rzeczywistym lub samodzielnie przez pacjenta. Głównym założeniem podczas projektowania urządzeń oraz testów point of care była prostota wykonania badania oraz uzyskanie wyniku oznaczenia w krótkim czasie, a także przeprowadzenie badania praktycznie w każdym miejscu. Pomaga to podjąć decyzje odnośnie wizyty u lekarza oraz pozwala na podjęcie odpowiedniego toku działań terapeutycznych.


LabHome - testy diagnostyczne do niedawna użytkowane jedynie przez profesjonalistów, teraz  dostępne w aptekach

 

Labhome 2

 

Marka LabHome powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie jaką jest diagnostyka laboratoryjna - sektor medyczny, który stanowi podstawę wszelkich dalszych działań terapeutycznych. Badania diagnostyczne stanowią pierwsze ogniwo w procesie rozpoznania choroby i leczenia pacjenta. Panel testów diagnostycznych LabHome został opracowany na podstawie praktyki laboratoryjnej, współpracy z lekarzami różnych specjalizacji i wieloprofilowymi ośrodkami zdrowia - odzwierciedla realne potrzeby pacjentów i epidemiologię danych schorzeń. Testy diagnostyczne do użytku domowego pozwalają na samodzielne wykonanie wielu badań m.in. wykrycie infekcji (borelioza, kiła, H.pylori), rozpoznanie podłoża stanów zapalnych przed antybiotykoterapią (test CRP), wykrycie markerów i czynników pojawiających się w chorobach nowotworowych (PSA, krew utajona w kale), uszkodzeniu nerek (albumina w moczu), niedoczynności tarczycy (TSH), alergii (IgE) czy nawet rozpoznaniu męskiej niepłodności (badanie nasienia). 


Profilaktyka i samokontrola zdrowia


Misja firmy to nie tylko działania promujące rozpowszechnienie testów diagnostyczne wśród konsumentów, lecz również silny nacisk na działania edukacyjne oraz contentowe. Poprzez publikację wielu merytorycznych artykułów w prasie branżowej, konwencjonalnej oraz w na portalach internetowych – sukcesywnie promujemy i kształtujemy świadomość społeczeństwa o profilaktyce zdrowia oraz szczególnej roli badań diagnostycznych w procesie zapobiegania rozwoju wielu schorzeń. Samokontrola, której najważniejszym elementem są regularne badania stanowi fundament racjonalnego podejścia do tematu zdrowia. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Artykuły informacyjne o testach do samokontroli są kierowane zarówno do profesjonalistów - lekarzy i farmaceutów oraz pacjentów. LabHome jest autorem działu Diagnostyka na łamach największego branżowego czasopisma Lek w Polsce mającego merytoryczne wsparcie w Radzie Naukowej złożonej z wybitnych specjalistów. Swoją działalnością chcemy również uświadamiać, że medycyna prewencyjna - czyli wszystkie działania mające na celu wczesne wykrycie i zapobieganie rozwojowi chorób są dużo skuteczniejsze niż medycyna naprawcza. Nawet najlepsze leczenie może okazać się podjęte zbyt późno by zatrzymać rozwój choroby. Zdecydowanie lepiej jest żeby zdrowi dbali o siebie, monitorowali swoje zdrowie i nie chorowali aniżeli poprzez lata zaniedbań leczyli się farmakologicznie w ramach medycyny naprawczej.


Jakość, wiarygodność i bezpieczeństwo

Labhome 3
Francuski producent testów marki LabHome oferuje profesjonalne wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, które od lat są z powodzeniem używane w laboratoriach, szpitalach i gabinetach lekarskich w 132 krajach na świecie. Od niedawna domowe testy diagnostyczne są dostępne  również w Polsce. Posiadają certyfikat zgodności CE oraz certyfikaty jakości ISO 9001:13485 potwierdzające najwyższą jakość, zgodność z wymaganiami prawnymi oraz bezpieczeństwo użytkowania wyrobów medycznych. Proste przeprowadzenie badania i łatwy, jednoznaczny sposób odczytania wyniku powoduje, że testy są doskonałym narzędziem do samokontroli zdrowia. Testy są obwarowane bezpośrednim audytem tzw. jednostki notyfikowanej mającej swoją siedzibę w Niemczech.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.labhome.pl